9 July 2021
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt Nhân
Asia/Ho_Chi_Minh timezone

Registration

Available forms

Opens Closes
Registration 6 Jul 2021, 10:11 No deadline Register
Test 29 Jul 2022, 12:24 No deadline Register