9 July 2021
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt Nhân
Asia/Ho_Chi_Minh timezone