9 July 2021
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt Nhân
Asia/Ho_Chi_Minh timezone

Scientific Programme

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron trên thiết bị máy gia tốc
Thứ sáu, ngày 09 tháng 07 năm 2021

09:00-09:15 Phát biểu khai mạc
Giới thiệu Đề tài Chương trình phát triển vật lý và nội dung nghiên cứu cấu trúc và phản ứng của các hạt nhân không bền
TS. Lê Xuân Chung
Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

09:15-9:55 Đo tiết diện trao đổi điện tích của các đồng vị C giàu nơtron tại RCNP
TS. Trần Đình Trọng
Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CNVN

09:55-10:35 Phổ phân rã beta của các hạt nhân đồng vị giàu nơtron xung quanh khối lượng A=130 trong khuôn khổ dự án BRIKEN tại RIBF
TS. Vi Hồ Phong
Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

10:35-11:15 Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu nơtron 49Cl và 49Ar thông qua phản ứng knockout 1 nucleon
ThS. Bùi Duy Linh
Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

11:15-11:45 Khả năng nghiên cứu thí nghiệm Vật lý hạt nhân trên máy gia tốc pelletron tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
TS. Lê Xuân Chung
Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

11:45 Bế mạc Hội thảo

  • Main

    1
  • track1