Trong khuôn khổ hợp tác giữa viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Bruxelles (Vương quốc Bỉ) và Trường Đại học Sư phạm Huế, hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi và thảo luận những nghiên cứu mới nhất thu được bởi các nhóm nghiên cứu. Các tham luận sẽ tập trung vào những mô hình tính toán lý thuyết mô tả số liệu thực nghiệm tiết diện phản ứng hạt nhân, từ đó rút ra các thành phần có đóng góp quan trọng (tương tác hiệu dụng nucleon-nucleon, tính toán liên kênh CRC, …) cũng như những hiệu ứng cấu trúc hạt nhân đặc biệt (cấu trúc halo, hay cấu trúc “cụm”). Ngoài ra, sẽ có 2 tham luận trình bày về hướng nghiên cứu hạt nhân thiên văn, với một tham luận về thí nghiệm gần đây được thực hiện tại trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.

Thời gian: 9h00-11h45, thứ ba ngày 18/10/2022

Điạ điểm: Hội trường tầng 1, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Starts
Ends
Asia/Ho_Chi_Minh
Viện KH&KT hạt nhân